Printer-friendly version


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

P

:

aplikacja systemowa w systemach operacyjnych Microsoft Windows, gromadząca w jednym miejscu narzędzia do ustawiania i zmiany parametrów systemu operacyjnego.<#2.1#>

:

Plik (ang. file) jest to ciąg danych (inaczej zbiór danych), o określonej długości, posiadający szereg atrybutów - przede wszystkim nazwę - i stanowiący dla systemu operacyjnego całość. Właściwie wszelkie dane na dyskach umieszczone są w plikach. Programy (aplikacje) również znajdują się w plikach nazywanych wtedy wykonywalnymi.

:

e-poczta (ang. electronic mail, e-mail) to jedna z usług internetowych, w prawie zwanych usługami świadczonymi drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych (listów elektronicznych). Obecnie do przesyłania e-maili używany jest protokół Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

:

Post Office Protocol version 3 (POP3) to protokół internetowy z warstwy aplikacji pozwalający na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera poprzez połączenie TCP/IP. Ogromna większość współczesnych internautów korzysta z POP3 do odbioru poczty.

:

Pulpit (ang. desktop) - podstawowy obszar roboczy w systemach operacyjnych, których powłoka graficzna (interfejs GUI) oparta jest o tzw. okna.