Returning to this web site?

Login here using your username and password
(Cookies must be enabled in your browser)Help with Cookies must be enabled in your browser (new window)
Some courses may allow guest access
Forgotten your username or password?

Is this your first time here?

Od października 2008 na platformie Szkoły Komputerowej Impuls nie ma możliwości zakładania nowych kont za pomocą uwierzytelnienia pocztą e-mail. Wszystkie konta muszą być ręcznie utworzone przez prowadzącego kurs z uprawnieniami administratora.