Printer-friendly version


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

N

:

Nazwie każdego pliku przyporzadkowane są dwa elementy:

 • nazwa własna nadana przez użytkownika lub sugerowana przez program
 • rozszerzenie - sposób oznaczania typu pliku za pomocą krótkiego ciągu znaków (zazwyczaj 3 lub 4-ro literowe), występującego po kropce. Ten element pozwala identyfikować plik oraz sugeruje aplikację za pomocą któej można plik edytować.

Typy rozszerzeń plików:

 • *.sys- plik systemowy
 • *.exe- pliki uruchamialne
 • *.bat- plik wsadowy
 • *.jpg; *.gif; *.bmp; *.cdr - pliki graficzne
 • *.wav; *.mp3; *.mid - pliki dźwiękowe
 • *.txt; *.doc - pliki tekstowe
 • *.mdb - pliki bazy danych
 • *.xls - pliki arkuszy kalkulacyjnych
 • *.avi; *.mpg; *.mov - pliki filmowe
 • *.rar; *.zip - pliki skompresowane
 • *.hlp - pliki pomocy
 • *.htm; *.html - pliki dokumentów edytowanych jako strony internetowe
 • *.tmp - pliki tymczasowe
Keyword(s):