Printer-friendly version


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

K

:

Kompresja plików jest metodą na zmniejszenie wielkości plików przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. Metoda ta polega na ponownym kodowaniu danych w wyniku czego uzyskujemy plik o mniejszej pojemności.

:

 Urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.