Printer-friendly version


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

A

:

adres poczty elektronicznej (ang. electronic mail address), umożliwiający przesyłanie wiadomości w sieci komputerowej.

Typowy adres składa się z indywidualnej nazwy użytkownika, znaku @ (at ang. na) oraz nazwy serwera pocztowego lub domeny,

np. jan.kowalski@kursy-impuls.pl to użytkownik: jan.kowalski na serwerze: kursy-impul.pl

:

Atrybut pliku to cecha charakterystyczna danego pliku w komputerze.

Atrybutami mogą być:

  • rozmiar
  • nazwa
  • data utworzenia, modyfikacji, ostatniego dostępu, usunięcia itp.
  • właściciel i grupa pliku
  • prawa (zapisu, odczytu itd. - mogą być odmienne dla różnych grup użytkowników)
  • położenie, czyli wskaźnik do miejsca na urządzeniu, na którym plik został zapisany (często tablica wskaźników)
  • czy jest to katalog, plik wykonywalny
  • typ pliku