Printer-friendly version


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
Currently sorted First name ascending Sort by: Surname | First name change to descending

Page:  1  2  (Next)
  ALL

Picture of Administrator Platformy

Administrator Platformy

:

Atrybut pliku to cecha charakterystyczna danego pliku w komputerze.

Atrybutami mogą być:

 • rozmiar
 • nazwa
 • data utworzenia, modyfikacji, ostatniego dostępu, usunięcia itp.
 • właściciel i grupa pliku
 • prawa (zapisu, odczytu itd. - mogą być odmienne dla różnych grup użytkowników)
 • położenie, czyli wskaźnik do miejsca na urządzeniu, na którym plik został zapisany (często tablica wskaźników)
 • czy jest to katalog, plik wykonywalny
 • typ pliku
:

folder (ang. folder); katalog (ang. directory), – logiczna struktura organizacji danych na nośnikach pamięci. Katalog może zawierać pliki i kolejne katalogi. Można powiedzieć, że katalog to pojemnik na pliki (lub inne katalogi), pozwalający je katalogować, zamiast składować bezpośrednio w katalogu głównym systemu plików.

Keyword(s):
:
GNU (GNU General Public License)- Powszechna Licencja Publiczna- jedna z licencji stosowana w wolnym oprogramowaniu i oprogramowaniu open source . Celem licencji GNU GPL jest przekazanie użytkownikom czterech podstawowych wolności:
 • wolność uruchamiania programu w dowolnym celu (wolność 0)
 • wolność analizowania, jak program działa i dostosowywania go do swoich potrzeb (wolność 1)
 • wolność rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu (wolność 2)
 • wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność (wolność 3).
Licencje GPL często określają licencję jako "wirusową", ze względu na to, że wszelkie prace bazujące na dziele objętym GPL muszą również być oparte o tę licencję. Tak więc GPL oddziałuje na każdy program, który korzysta z kodu GPL.
Keyword(s):
:

Ikona w informatyce to niewielki obrazek widoczny na ekranie, stworzony aby symbolizować określony plik, folder, aplikację lub program i stanowić odsyłacz uruchamiający je.

:

Kompresja plików jest metodą na zmniejszenie wielkości plików przy użyciu odpowiedniego oprogramowania. Metoda ta polega na ponownym kodowaniu danych w wyniku czego uzyskujemy plik o mniejszej pojemności.

:

 Urządzenie elektroniczne służące do przetwarzania wszelkich informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

:

Nazwie każdego pliku przyporzadkowane są dwa elementy:

 • nazwa własna nadana przez użytkownika lub sugerowana przez program
 • rozszerzenie - sposób oznaczania typu pliku za pomocą krótkiego ciągu znaków (zazwyczaj 3 lub 4-ro literowe), występującego po kropce. Ten element pozwala identyfikować plik oraz sugeruje aplikację za pomocą któej można plik edytować.

Typy rozszerzeń plików:

 • *.sys- plik systemowy
 • *.exe- pliki uruchamialne
 • *.bat- plik wsadowy
 • *.jpg; *.gif; *.bmp; *.cdr - pliki graficzne
 • *.wav; *.mp3; *.mid - pliki dźwiękowe
 • *.txt; *.doc - pliki tekstowe
 • *.mdb - pliki bazy danych
 • *.xls - pliki arkuszy kalkulacyjnych
 • *.avi; *.mpg; *.mov - pliki filmowe
 • *.rar; *.zip - pliki skompresowane
 • *.hlp - pliki pomocy
 • *.htm; *.html - pliki dokumentów edytowanych jako strony internetowe
 • *.tmp - pliki tymczasowe
Keyword(s):
:
ang. open source movement, czyli otwarte źródła.
Open Source jest oprogramowaniem, którego licencja pozwala na jego legalne i darmowe udostępnianie wraz z kodem źródłowym oraz na dowolne jego modyfikacje. Początki ruchu Open Source na rzecz otwartego oprogramowania zbiegły się z boomem dot-com w latach 1998-2000. Nastąpił wtedy duży wzrost popularności Linuksa. Ruch ten zwrócił ponadto uwagę kluczowych firm przemysłu produkującego oprogramowanie, prowadząc do utworzenia oferty open-source przez uznanych producentów, takich jak Corel (Corel Linux), Sun Microsystems (StarOffice), IBM (OpenAFS), Novell (SuSe).
Nazwa open source powstała w 1998 wraz z rozpowszechnieniem przez Netscape Communications Corporation kodu źródłowego przeglądarki Netscape Navigator na licencji gwarantującej każdemu prawa do dowolnego użytku, modyfikacji, redystrybucji kodu.
:

aplikacja systemowa w systemach operacyjnych Microsoft Windows, gromadząca w jednym miejscu narzędzia do ustawiania i zmiany parametrów systemu operacyjnego.<#2.1#>

:

Plik (ang. file) jest to ciąg danych (inaczej zbiór danych), o określonej długości, posiadający szereg atrybutów - przede wszystkim nazwę - i stanowiący dla systemu operacyjnego całość. Właściwie wszelkie dane na dyskach umieszczone są w plikach. Programy (aplikacje) również znajdują się w plikach nazywanych wtedy wykonywalnymi.


Page:  1  2  (Next)
  ALL