Picture of Administrator Platformy
e-learningowy pomiar dydaktyczny
by Administrator Platformy - sobota, 7 czerwiec 2008, 05:36
 

Kurs będzie się odbywał w dwóch terminach:

16, 23, 30 czerwca 9:00- 14:45
17, 19, 24 czerwca 9:00- 14:45
Prowadzący:
 1. mgr Maria Koffmahn
 2. mgr inż. Artur Migas
W programie:
 1. Wykład i warsztaty nt. analizy rezultatów i osiągniętych wskaźników po przeprowadzeniu testu
 2. Wprowadzenie do obsługi platformy e-learningowej Moodle
 3. Zakładanie konta użytkownika na platformie Moodle
 • rodzaje i uprawnienia użytkowników platformy
 1. Tworzenie i zarządzanie kursem e-learningowym
 2. Elementy kursu e-learningowego
 3. Tworzenie i przeprowadzanie quizu (testu)
 • kategorie i typy pytań testowych
 • analiza wyników testu
 1. Warsztaty z tworzenia testów na platformie Moodle
Zapisy i Informacje organizacyjne: tel./fax: (032) 238 24 39