Picture of Administrator Platformy
Nowość !! e-warsztaty CDN OPT!MA
by Administrator Platformy - wtorek, 19 styczeń 2010, 02:05
 
e-warsztaty CDN OPT!MA - szkolenie przeznaczone jest zarówno dla
nowych Użytkowników, jak i dla osób już pracujących na systemie CDN OPT!MA. Obszerny materiał opisany jest nie tylko za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności programu, ale przede wszystkim poprzez filmy i przykłady. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji CDN OPT!MA, ucząc się w praktyce obsługi programu. Szkolenie podzielone jest tematycznie, zgodnie z modułami CDN OPT!MA. Najobszerniej przedstawione są
zagadnienia magazynowo-handlowe (Moduł Handel).

Program ramowy e-warsztatów:

1. Konfiguracja programu
Zało enie i konfiguracja bazy danych (pieczątka firmy);
Operatorzy w programie;
Import danych z innej bazy.
2. Moduł Kasa i Bank
Rejestry kasowo-bankowe;
Kasa domyślna dla operatora.
3. Kategorie
Założenie kategorii.
4. Moduł Handel
Konfiguracja parametrów pracy modułu oraz wydruków;
Karta cennikowa, dodatkowe atrybuty towarów i usług;
Zasady tworzenia dokumentów handlowych i magazynowych;
Podstawowe scenariusze obiegu dokumentów;
Płatności do dokumentów;
Korekty;
Alternatywne sposoby wystawiania dokumentów w programie.
5. Rejestry VAT
Konfiguracja rejestrów VAT;
Wprowadzanie faktur, płatności do dokumentów, zaliczki pracownika;
Księgowanie dokumentów;
Deklaracja VAT.
6. Rozliczenie dokumentów
Wprowadzenie raportu bankowego;
Rozliczanie i kompensata dokumentów.
7. Moduł Księga Podatkowa
Konfiguracja modułu;
Księgowanie rejestru VAT do Księgi podatkowej.
8. Moduł Płace i Kadry
Część kadrowa: wprowadzenie pracownika, dodanie elementu wypłaty, czas pracy;
Część płacowa: naliczenie wypłaty, księgowanie listy płac.

Wymagania: mile widziana podstawowa znajomość zagadnień księgowych i magazynowych; dostęp do Internetu i zainstalowanej bazy Demo programu CDN OPT!MA.
Metoda pracy: materiał udostępniany przez Internet jest wzbogacony o różnorodne formy przekazu: prezentacje video, obrazy (zrzuty ekranu) oraz opisy tekstowe. Uczestnik może sprawdzać poziom przyswojonej wiedzy na bieżąco, poprzez wykonywanie prezentowanych ćwiczeń na własnej instalacji programu.
Cena: 50 PLN (netto) / osoba.
Więcej informacji i zapisy: 032 238 24 39, 032 238 27 20
(Edytowany przez Anna Wideł - poniedziałek, 21 kwiecień 2008, 10:41)