Pracownik administracji biurowej 1
(PAB1)

Kurs trwa 6 tygodni, przeznaczony jest dla osób szukających zatrudnienia w sektorze administracji biurowej. Kursanci nauczą się obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office i przygotowania materiałów promocyjnych, pisania bezwzrokowego i podstaw prawa pracy, będą uczestniczyć również w zajęciach z języka angielskiego.