Pracownik Administracji Biurowej(2)
(PAB 2)

Kurs skierownany jest do przyszłych asystentek, sekretarek oraz ogólnie pojętych pracowników administracji biurowej.W ramach naszego kursu nauczą sie Państwo obsługi komputera w ramach MS Word oraz Excel,tworzenia prezentacji Power Point, pisania metodą bezwzrokową oraz obsługi urządzeń biurowych.
Trwa 4 tygodnie.