Pracownik administracji biurowej (3)
(PAB 3)

Kurs obejmuję wiadomości z zakresu MS OFFICE, pisania bezwzrokowego, obsługi urządzeń biurowych oraz jęz. angielskiego