Obsługa edytora tekstu Word 2007 - poziom średniozaawansowany
(OEW-PS)

Kurs przeznaczony dla osób, które posiadają już umiejętności na poziomie podstawowym edycji i formatowania tekstów i chcą poszerzyć swoją znajomość edytora WORD o zagadnienia średniozaawansowane.