Obsługa edytora tekstu Word 2007 - poziom podstawowy
(OET-PP)

Kurs przeznaczony dla osób, które chcą poznać zasady prawidłowej edycji i formatowania tekstów w edytorze Word 2007