Monitoring i ewaluacja
(ME)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Projekt Kobiety uczą się po czterdziestce jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zebrane dane będą wykorzystywane do ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w trakcie trwania projektu, a także w badaniu ewaluacyjnym przeprowadzanym po zakończeniu projektu w celu udoskonalenia oferowanej pomocy i dostosowania jej do potrzeb przyszłych uczestników.

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu