Przetwarzanie informacji
(PI)

Kurs jest uzupełnieniem zajęć z Przetwarzania Informacji w klasie III.