Chemia IK - 2
(CH2)

Kurs obejmujący zagadnienia chemii dla klasy II