Przekształcenia punktowe
(PP)

Kurs e-learningowy dotyczący przekształceń punktowych. Cały kurs składa się z siedmiu lekcji wraz z filmami, materiałami dodatkowymi, ćwiczeniami i sprawdzianami wiadomości.