Wprowadzenie do e-learningu
(WDE)

Kurs zawiera prezentację na temat definicji e-learningu, historii powstania CMS Moodle oraz rozwoju e-learningu w Polsce.