ECDL Usługi w sieciach informatycznych: Moduł 7
(ECDL7)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Celem kursu jest zapewnienie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu oraz znajomości podstawowych i terminów związanych z pocztą elektroniczną (e-mail).

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu