ECDL Bazy danych: Moduł 5
(ECDL5)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu


Kurs Bazy danych dotyczy tworzenia i wykorzystywania baz danych w procesie ich przetwarzania.

Aby optymalnie wykorzystać prezentowaną tu treść, kursant powinien posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera i systemu operacyjnego. Wymagane jest posiadanie zainstalowanego systemu obsługi baz danych i umiejętność jego obsługi (otwieranie i zamykanie plików, przełączanie obiektów bazy) itp.

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu