ECDL Przetwarzanie tekstów: Moduł 3
(ECDL3)

 This course requires an enrolment key

Moduł obejmuje materiał na temat posługiwania sie współczesnym procesorem tekstu, np. Microsoft Word lub OpenOffice Writer: od wprowadzania i formatowania tekstu, przez wykorzystanie automatycznej numeracji i stylów formatowania akapitów, po generowanie spisów treści i drukowanie.

This course requires an enrolment key