Szkolenie wstępne z zakresu BHP
(WSBHP)

 This course requires an enrolment key

Szkolenie wstępne stanowi instruktaż ogólny w ramach, którego pracownik zostaje zapoznany m.in. z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, układach zbiorowych lub w regulaminach pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

This course requires an enrolment key