Asystent Menedżera
(AM)

 This course requires an enrolment key


Przygotowanie do pracy na stanowisku asystenckim w firmie krajowej lub zagranicznej wykorzystującej nowoczesne techniki pracy biurowej. Uczy nowych metod i technik pracy z zastosowaniem oprogramowania użytkowego. Kurs zawiera moduł nauki j. angielskiego (konwersacja, redagowanie pism, rozmowy przez telefon, specjalistyczne słownictwo biznesowe). Integralną częścią kursu są zajęcia z podstaw gospodarki rynkowej, tworzenie stron www, multimedialne techniki komputerowe, zasady wdzięku i elegancji.

This course requires an enrolment key