Projektowanie obliczeń i graficzna prezentacja wyników w arkuszu kalkulacyjnym -poziom podstawowy
(AKP)

 This course requires an enrolment key

Sprawne obsługiwanie programu, w którym będziesz potrafił stworzyć cykliczne zestawienia obliczeniowe, atrakcyjne i przejrzyste raporty i analizy dot. np. marży, obliczeń vat, sprzedaży. Tworzenie połączeń pomiędzy arkuszami
i skoroszytami oraz wielokrotne wykorzystywanie danych pozwoli Ci na znaczne usprawnienie i przyspieszenie Twojej pracy. Swoje wyniki będziesz potrafił przedstawić w tabeli oraz na wykresie, co pozwala na czytelne i atrakcyjne przedstawienie danych w arkuszu.

This course requires an enrolment key