Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
(BHP_PRACODAWCA)

 This course requires an enrolment key

Szkolenie zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP

This course requires an enrolment key