Realizacja pomiaru dydaktycznego na platformie Moodle
(EPD)

 This course requires an enrolment key

Kurs prezentuje możliwości modułu Quiz i automatycznego oceniania na platformie e-learningowej Moodle.
Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wspomagających swoją pracę tą platformą. Omawiane jest tworzenie testów, użycie poszczególnych typów pytań i automatyczne ocenianie. Przestawione są również metody ocenienia jakości testów, czyli pomiaru dydaktycznego.

This course requires an enrolment key