Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
(BHP_AB)

 This course requires an enrolment key

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych w tym nauczycieli i pracowników służby zdrowia. W szkoleniu zostały zawarte materiały poruszające zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy, sposobami organizacji systemu bezpieczeństwa w firmie oraz zastosowaniu zasad ergomomii w pracy.

This course requires an enrolment key