Przykład pomiaru dydaktycznego
(PPD)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

Postępowanie analityczne po próbnym testowaniu grupy 6 uczniów

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key