Projektowanie obliczeń i graficzna prezentacja wyników w arkuszu kalkulacyjnym - poziom średniozaawansowany
(AKSwMO)


Kurs przeznaczony dla osób, które próbowały już pracy w arkuszu kalkulacyjnym, ale nie potrafią wykorzystywać jego możliwości. Po ukończeniu kursu będziesz potrafił między innymi: sprawnie nawigować po arkuszu za pomocą blokowania wierszy i kolumn nagłówków oraz stosowania hierarchcznej struktury arkusza, nadawać wprowadzonym danym profesjonalny wygląd i przygotowywać arkusze do wydruku, porządkować dane wg zadanych kryteriów sortowania, usprawniać pracę za pomocą wybranych funkcji, prezentować dane na odpowiednio dobranych wykresach.