• Kurs dla osób z wykształceniem informatycznym, które chcą administrować systemem Linux.
 • Kurs zaawansowany nt zastosowania wybranych funkcji i możliwości MS-Excela w analizie finansowej, zamówiony przez UM Gliwice.

 • Przygotowanie do pracy na stanowisku asystenckim w firmie krajowej lub zagranicznej wykorzystującej nowoczesne techniki pracy biurowej. Uczy nowych metod i technik pracy z zastosowaniem oprogramowania użytkowego. Kurs zawiera moduł nauki j. angielskiego (konwersacja, redagowanie pism, rozmowy przez telefon, specjalistyczne słownictwo biznesowe). Integralną częścią kursu są zajęcia z podstaw gospodarki rynkowej, tworzenie stron www, multimedialne techniki komputerowe, zasady wdzięku i elegancji.

 • Moduł na przykładzie programu Excel prezentuje możliwości nowoczesnego arkusza kalkulacyjnego: możliwość wykonywania obliczeń, używania wbudowanych funkcji, formatowania arkusza, tworzenia wykresów, drukowania itp.

 • Kurs Bazy danych dotyczy tworzenia i wykorzystywania baz danych w procesie ich przetwarzania.

  Aby optymalnie wykorzystać prezentowaną tu treść, kursant powinien posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera i systemu operacyjnego. Wymagane jest posiadanie zainstalowanego systemu obsługi baz danych i umiejętność jego obsługi (otwieranie i zamykanie plików, przełączanie obiektów bazy) itp.

 • Celem kursu jest zapewnienie wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się programem komputerowym do tworzenia prezentacji.

 • Kurs zawiera materiały dodatkowe oraz zestaw testów przygotowujących do egzaminu ECDL z Podstaw technik informatycznych.

  Autorzy: Anna Wideł, Paweł Matyja

 • Moduł obejmuje materiał na temat posługiwania sie współczesnym procesorem tekstu, np. Microsoft Word lub OpenOffice Writer: od wprowadzania i formatowania tekstu, przez wykorzystanie automatycznej numeracji i stylów formatowania akapitów, po generowanie spisów treści i drukowanie.
 • Celem kursu jest zapewnienie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawowych zasad i terminów związanych z wykorzystaniem Internetu oraz znajomości podstawowych i terminów związanych z pocztą elektroniczną (e-mail).

 • Moduł jest sprawdzeniem wiedzy na temat podstawowych zasad organizacji środowiska pracy do efektywnego wykorzystania komputera.

  Autor: Izabela Kocieniewska

 • Projekt Kobiety uczą się po czterdziestce jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Zebrane dane będą wykorzystywane do ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w trakcie trwania projektu, a także w badaniu ewaluacyjnym przeprowadzanym po zakończeniu projektu w celu udoskonalenia oferowanej pomocy i dostosowania jej do potrzeb przyszłych uczestników.

 • Multimedialne Techniki Komputerowe
 • Kurs przeznaczony dla osób, które chcą poznać zasady prawidłowej edycji i formatowania tekstów w edytorze Word 2007
 • Kurs przeznaczony dla osób, które posiadają już umiejętności na poziomie podstawowym edycji i formatowania tekstów i chcą poszerzyć swoją znajomość edytora WORD o zagadnienia średniozaawansowane.
 • Materiały pomocnicze do kursu Excel dla pracowników Opinion
 • Opanowanie techniki bezwzrokowego pisania pozwoli na bezbłędne i szybkie tworzenie pism. Dzięki automatyzacji ruchów wzrasta pewność uderzenia oraz biegłość pisania. Metoda zabezpiecza również przed chorobami zawodowymi, poprzez utrzymanie przy pisaniu prawidłowej postawy.

  Twoja prędkość pisania będzie stale wzrastać
  spójrz na wykres

 • Kurs przeznaczony dla osób, które próbowały już pracy w arkuszu kalkulacyjnym, ale nie potrafią wykorzystywać jego możliwości. Po ukończeniu kursu będziesz potrafił między innymi: sprawnie nawigować po arkuszu za pomocą blokowania wierszy i kolumn nagłówków oraz stosowania hierarchcznej struktury arkusza, nadawać wprowadzonym danym profesjonalny wygląd i przygotowywać arkusze do wydruku, porządkować dane wg zadanych kryteriów sortowania, usprawniać pracę za pomocą wybranych funkcji, prezentować dane na odpowiednio dobranych wykresach.

 • Na tym kursie nauczysz się sprawnie obsługiwać program, w którym będziesz potrafił stworzyć tabele, podsumowania, cykliczne zestawienia obliczeniowe, atrakcyjne i przejrzyste raporty i analizy dot. np. marży, obliczeń vat, sprzedaży. Nauczysz się także tworzyć połączenia pomiędzy arkuszami i skoroszytami, wiele wbudowanych funkcji z wielu kategorii, które pozwolą Ci na znaczne usprawnienie i przyspieszenie Twojej pracy. Swoje wyniki będziesz potrafił przedstawić w tabeli oraz w formie czytelniejszej i bardziej atrakcyjnej - na wykresie. Przy pomocy badania trendu będziesz umiał znaleźć zależności między danymi i przewidzisz przyszłe wyniki finansowe.
 • Sprawne obsługiwanie programu, w którym będziesz potrafił stworzyć cykliczne zestawienia obliczeniowe, atrakcyjne i przejrzyste raporty i analizy dot. np. marży, obliczeń vat, sprzedaży. Tworzenie połączeń pomiędzy arkuszami
  i skoroszytami oraz wielokrotne wykorzystywanie danych pozwoli Ci na znaczne usprawnienie i przyspieszenie Twojej pracy. Swoje wyniki będziesz potrafił przedstawić w tabeli oraz na wykresie, co pozwala na czytelne i atrakcyjne przedstawienie danych w arkuszu.
 • Tutaj nauczysz się projektować oraz tworzyć strony internetowe w języku HTML i CSS.
 • Kurs przygotywuje do pracy na samodzielnym stanowisku księgowym w małej firmie oraz do działu księgowości i działu kadrowego w większych firmach. Kurs przygotowuje uczestnika z zakresu wiedzy teoretycznej – bieżących przepisów prawnych i finansowych oraz wiedzy praktycznej- obsługa programu finansowo-księgowego Optima oraz Płatnik.

 • Kurs sieci klasy Ethernet

  Kurs ten ma za zadanie zapoznać uczestników między innymi z:

  • historią rozwoju sieci klasy Ethernet
  • strukturą i mechanizmami funkcjonowania sieci
  • topologiami sieci, ich zaletami i wadami
  • fizycznymi komponentami tworzącymi sieć i ich działaniem
  • standardami sieci Ethernet i różnicami pomiędzy nimi

  Końcowy test pozwoli sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy zaprezentowanej w trakcie tego kursu.

  Autor kursu: Paweł Matyja

 • Kurs dla współpracowników Impulsu
 • Oto specjalne testy, które pomogą zakwalifikować słuchacza na odpowiedni poziom kursu.